Förstasidan

Lars Brink: författare, föreläsare, etnolog, kulturskribent

Lars Brink (fil. lic. i etnologi, författare – antagen som medlem i Sveriges Författarförbund 2009) är en av Sveriges erkända experter på Raoul Wallenberg. Han har skrivit och/eller medverkat i ett trettiotal böcker. År 2001 medverkade han i boken När Alving blev Bang (om Barbro Alving). År 2009 gav han ut den uppmärksammade studien När hoten var starka – en bok om hemvärnets framväxt under andra världskriget och Raoul Wallenbergs roll inom rörelsen. Även Barbro ”Bang” Alvings – tid som krigsreporter under Finska vinterkriget – skildras i ett kapitel. Senare har han bl a medverkat i en bok, Västsvenskt vardagsliv under andra världskriget (en forskarantologi, producerad vid Göteborgs universitet, 2014). Han medverkade med två kapitel i en bok, Den stora armén, utgiven genom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget vid Försvarshögskolan vid Stockholms universitet (2015). 2017 utkom hans bok Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget (se nedan).

Lars Brink föreläser regelbundet om Raoul Wallenbergs livsgärning och humanismens viktiga roll under väpnade konflikter. Han stod under minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912 – 2012” på Utrikesdepartementets talarlista över experter på Raoul Wallenberg och ingår nu i Raoul Wallenberg Akademins föreläsarbank. Bildvisning ingår alltid. Föreläsningstitel: Raoul Wallenberg – en ung humanist med civilkurage. 

Från 2018 föreläser han också om Flyktingarbete under krigstillstånd i Kongo. Studieförbund, Föreläsningsföreningar och statskyrkoförsamlingar har börjat boka in författarbesök hösten 2018 och våren 2019.

        För bokning, gå till sidan ”Föreläsningar och ladda ner aktuell information.                         Om nätet inte fungerar, hör gärna av dig via e-mail eller telefon.

Han har varit – och är – verksam som föreläsare, kulturjournalist och forskare, bl a vid Göteborgs universitet, där han har genomfört 12 fristående forskningsprojekt. Som militär har han tjänstgjort i utlandsstyrkan och senare gjort militär karriär inom Försvarsmakten/hemvärnet där han under tolv år var major och bataljonschef i Dalsland. Om hans erfarenheter, från internationell tjänst i Gaza, Kongo och Cypern, liksom från flera resor som antropolog, fotograf och backpacker på den afrikanska kontinenten (mest i Central- och Västafrika), kan du orientera dig genom att gå in på denna sidas Galleri. Lars Brink tjänstgjorde i Kongo vid tiden för FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds förolyckande 1961 och deltog som lägre befäl i striderna mellan FN-trupperna och Katanga-armén samma år. Om detta genomför han nu ett forsknings- och bokprojekt som beräknas föreligga senast 2020.

Som genusforskare har han skrivit om den afrikanska kvinnans situation och föreläst om könsroller och jämställdhet. Han var under 1990-talet ordförande i Jämställdhetsarbetares förenings Västsvenska avdelning.

Som etnolog redovisade han 2016 forskningsprojektet Raoul Wallenberg i svensk dagspress under kalla kriget. Det är en presshistorisk studie med stöd av bl a Svenska institutet. Studien gavs ut i bokform 2017 under titeln: Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. With a longer Summary in English und ein länger Zusammenfassung auf Deutsch. Om hur du får tag i boken: Se fliken Nyheter!

Under fliken Nyheter hittar du också material om den film från 1940 med Raoul Wallenberg som hemvärnsinstruktör i Stockholm, som  visades i SVT 1 den 25 maj 2017.

Lars Brink driver som doktorand ett avhandlingsprojekt om den unge Raoul Wallenberg – hans bakgrund och personliga drivkrafter inför det som skulle bli hans stora och unika räddningsinsats för ungerska judar undan Förintelsen i Andra världskrigets slutskede.

Kontakta Lars Brink:
lars@larsbrink.se | 070-766 92 92. Fast telefon: 0530-23101.