Förstasidan

Lars Brink: författare, föreläsare, etnolog och skribent

Lars Brink (fil. lic. i etnologi, författare – antagen som medlem i Sveriges Författarförbund 2009) är en av Sveriges erkända experter på Raoul Wallenberg. Han har skrivit och/eller medverkat i ett trettiotal böcker och driver även bokförlaget Text & Bild Konsult. År 2009 gav han ut den uppmärksammade studien När hoten var starka – en bok om hemvärnets framväxt under andra världskriget och dess roll i formandet av den unge Raoul Wallenberg. Även journalisten Barbro ”Bang” Alving (hennes tid som krigsreporter under Finska vinterkriget) och den förste Rikshemvärnschefen överste Gustaf Petri skildras i boken. Senare har han bl a medverkat i en bok, Västsvenskt vardagsliv under andra världskriget (en forskarantologi, producerad genom ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet), som gavs ut i december 2014 på A-script Förlag. Och han medverkade med två kapitel i en bok, Den stora armén, utgiven genom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, (FoKK) vid Försvarshögskolan vid Stockholms universitet. Den gavs ut 2015 genom Medströms förlag. Båda böckerna kan beställas direkt från Lars Brink. Se adress. Be att få dem signerade. I april 2017 utkom hans bok Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. Den utgör den tryckta varianten av rapporten från forskningsprojektet med likartad titel, redovisad 2016. Dess långa sammanfattning är också publicerad i engelsk respektive tysk översättning.

Lars Brink föreläser regelbundet om bland annat Raoul Wallenbergs livsgärning och humanismens viktiga roll under väpnade konflikter. Han stod under minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912 – 2012” på Utrikesdepartementets talarlista över experter på Raoul Wallenberg och ingår nu i Raoul Wallenberg Akademins föreläsarbank. Bildvisning ingår alltid i hans föreläsningar. För bokning, gå till sidan ”Föreläsningar om Raoul Wallenberg under 2017” och ladda ner aktuell information.

Han har varit – och är – verksam som lärare, föreläsare, kulturjournalist och forskare, delvis vid Göteborgs universitet, där han har genomfört 12 fristående forsknings-projekt. Som militär har han tjänstgjort i utlandsstyrkan och senare gjort militär karriär inom Försvarsmakten/hemvärnet där han under tolv år var major och bataljonschef i Dalsland. Om hans breda erfarenheter, från bland annat internationell tjänst vid FN-bataljoner i Gaza, Kongo och Cypern, liksom genom flera resor som fältantropolog, fotograf och backpacker på den afrikanska kontinenten (mest Central- och Västafrika), kan du få veta mer genom att gå in på denna sidas Galleri. Lars Brink tjänstgjorde i Kongo vid tiden för FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds förolyckande 1961 och deltog som skytte- och kulsprutegruppchef i striderna mellan FN-trupperna och Katanga-armén hösten/vintern 1961.

Som genusforskare har han skrivit om den afrikanska kvinnans situation samt landet runt föreläst om könsroller och jämställdhet. Han var under några år på 1990-talet ordförande i Jämställdhetsarbetares förenings, JA-föreningen, Västsvenska avdelning.

Som etnolog och forskare har han sommaren 2016 redovisat forskningsprojektet Raoul Wallenberg i svensk dagspress under kalla kriget. Det är en presshistorisk studie med stöd av bl a Svenska institutet. Studien ges ut i bokform i april 2017 under titeln: Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. With a longer Summary in English und ein länger Zusammenfassung auf Deutsch. Om hur du får tag i boken: Se fliken Nyheter!

Under fliken Nyheter hittar du också material om den film med Raoul Wallenberg som hemvärnsinstruktör i Stockholm, som  visades i SVT 1 den 25 maj 2017.

Kontinuerligt driver Lars Brink som doktorand ett forskningsprojekt om den unge Raoul Wallenberg – hans bakgrund och drivkrafter inför det som skulle bli hans stora och unika räddningsinsats för ungerska judar undan Förintelsen i Andra världskrigets slutskede.

Kontakta Lars Brink:
lars@larsbrink.se | 070-766 92 92. Fast telefon: 0530-23101.