Förstasidan

Lars Brink: författare, föreläsare, etnolog och skribent

Lars Brink (fil. lic. i etnologi, författare – antagen som medlem i Sveriges Författarförbund 2009) är en av Sveriges främsta experter på Raoul Wallenberg. Han har skrivit och/eller medverkat i mer än tjugofem böcker och driver även bokförlaget Text & Bild Konsult. År 2009 gav han ut den uppmärksammade studien När hoten var starka – en bok om hemvärnets framväxt under andra världskriget och dess roll i formandet av den unge Raoul Wallenberg. Även journalisten Barbro ”Bang” Alving (hennes tid som krigsreporter under Finska vinterkriget) och den förste Rikshemvärnschefen överste Gustaf Petri skildras i boken. Han medverkade i en bok, Västsvenskt vardagsliv under andra världskriget (en forskarantologi, producerad genom ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet), som gavs ut i december 2014 på A-script Förlag. Han medverkade med två kapitel i en bok, Den stora armén, utgiven genom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, (FoKK) vid Försvarshögskolan vid Stockholms universitet. Den gavs ut i april 2015 genom Medströms förlag. Båda böckerna kan beställas direkt från Lars Brink. Se adress.

Lars Brink föreläser regelbundet om bland annat Raoul Wallenbergs livsgärning och humanismens viktiga roll under väpnade konflikter. Han stod under minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912 – 2012″ på Utrikesdepartementets talarlista över experter på Raoul Wallenberg och ingår nu i Raoul Wallenberg Akademins föreläsarbank. Bildvisning ingår alltid i hans föreläsningar. För bokning, gå till sidan ”Föreläsningar om Raoul Wallenberg under 2016″ och ladda ner aktuell information.

Han har varit – och är delvis – verksam som lärare, föreläsare, kulturjournalist och forskare vid Göteborgs universitet där han har genomfört 12 fristående forskningsprojekt. Som militär har han tjänstgjort i utlandsstyrkan och senare gjort karriär inom hemvärnet där han under tolv år var major och bataljonschef i Dalsland. Om hans breda erfarenheter, från bland annat internationell tjänst vid FN-bataljoner i Gaza, Kongo och Cypern, liksom genom flera resor som fältantropolog, fotograf och backpacker på den afrikanska kontinenten (mest Central- och Västafrika), kan du få veta mer genom att gå in på denna sidas Galleri. Lars Brink tjänstgjorde i Kongo vid tiden för FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds förolyckande 1961 och deltog som skytte- och kulsprutegruppchef i striderna mellan FN-trupperna och Katanga-armén hösten/vintern 1961.

Som genusforskare har han skrivit om den afrikanska kvinnans situation samt landet runt föreläst om könsroller och jämställdhet. Han var under några år på 1990-talet ordförande i Jämställdhetsarbetares förenings, JA-föreningen, Västsvenska avdelning.

Som etnolog driver han nu forskningsprojektet Raoul Wallenberg i svensk dagspress under kalla kriget. Det är en presshistorisk studie med stöd av bl a Svenska institutet.

Kontakta Lars Brink:
lars@larsbrink.se | 070-766 92 92