Kategoriarkiv: Nyheter

Från föreläsningsturnén i Blekinge och Småland: framträdanden på Jämshögs folkhögskola

Under två dagar, den 27 och 28 november, hade jag förmånen att få framträda på Jämshögs folkhögskola, känd för dess höga folkbildningsambitioner. Första dagen för skolans hela elev- och lärarkår (bild 1) och nästa dag för en minst hundrahövdad veteranskara i stora hörsalen.

Alla ville veta mer om Raoul Wallenbergs exceptionella insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen under andra världskriget; ochs veta mer om hans oblida öde som fånge och sannolikt avrättad i det sovjetiska fängelsesystemet. 

Den dynamiske och utåtriktade läraren Anders Olsson ordnade allt, inte minst bildvisningens teknikaliteter, till det bästa. Behagliga applåder och tillfälle att signera många av mina böcker gav goda minnen och intressanta personmöten som lockar till fortsatt turnerande, även om en föreläsningsturné gärna knycker värdefull tid för forskande och bokskrivande. 

Jämshögs folkhögskola drivs av Lunds Stift och förmår hålla folkbildningsfanan högt i tider när man gärna ser utbildning som bara ett sätt att få ett yrke. Bild 2, Herr föreläsaren på plats bakom kapellet och klockstapeln.

Föreläsning om Raoul Wallenberg på Billströmska folkhögskolan i Bohuslän

Den 15 november 2017 genomförde jag en föreläsning om Raoul Wallenberg och hans liv och insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen 1944-45.

Alla elever samt lärarkåren på Billströmska folkhögskolan var samlade. Som vanligt ingår bildvisning med PPT vid framträdandet, vilket tydligen – att döma av applåder och tacktal – uppskattades av åhörarna.

Bildserien uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya uppgifter framkommer i forskningen kring Raoul Wallenbergs liv och öde.

Närmast väntar ett par framträdanden vid Jämshögs folkhögskola i Blekinge. Folkhögskolor landet runt bokar gärna in sig för föreläsningar om Raoul Wallenberg och hans gärning. Med hänsyn till vad som sker i världen är han alltid lika aktuell.

Bilden nedan visar författaren framför Billströmska folkhögskolans äldre huvudbyggnad.

 

 

Unik film med Raoul Wallenberg som instruktör i hemvärnet 1940 hittad!

Filmen visar den utbildning som drevs hos ett företagshemvärn (Norrmalms Livsmedel) i Stockholm 1940 och som hade bland andra sergeant Raoul Wallenberg som instruktör. Situationen finns utförligt beskriven i i min bok När hoten var starka, från 2009. Däri ingår även bildmaterial dels från den utbildningsverksamhet som ingår i filmen och dels bilder från andra övningar med Raoul Wallenberg som instruktör.

Två av dessa bilder visas nedan. Den första är från skjututbildningen i skyddsrummet under Hötorget (som visas i filmen). RW längst upp på bilden. Den andra bilden är från Tullinge där Raoul Wallenberg var med och utbildade hemvärnsbefäl ur Stockholms hemvärn. RW ger instruktioner.

b7 kopia i JPEG

b41 kopia som JPEG

Sergeant Raoul Wallenberg utbildade också hemvärnsungdom. På bilden nedan, också ur boken, leder han en ungdomspluton (som fungerade som B-styrka) under ett anfall mot Kungsholms läroverk (som försvarades av Kungsholmens hemvärnsområde) den 16 april 1941. RW syns liggande på marken längst ned.

b9 kopia som JPEG

Boken finns fortfarande att köpa, dels i bokhandeln och dels direkt från förlaget, som har en butik på nätet: www.textobild-konsult.se Köper du den direkt från förlaget kan du, om du så önskar, få den signerad av mig, författaren.

Se följande länk från SVT där Wallenberg-experter uttalar sig om filmen.

https://www.svt.se/kultur/forskarvarlden-en-absolut-varldsnyhet

Filmen kan du se efter en sökning på nätet.  https://www.svt.se/kultur/unik-raoul-wallenberg-film  . Den finns nu också på SVT/play. Den kommer att uppmärksammas starkt världen över.

 

En världsnyhet! Den första dokumentära filmen med Raoul Wallenberg har hittas. Från 1940

En film som primärt handlar om utbildning av hemvärnssoldater i Stockholm 1940 har hittas i SVT:s arkiv. Den visar hur Raoul Wallenberg genomför vapenutbildning med hemvärnsmän (som det då hette). Norrmalms Livsmedels företagshemvärn byggde en liten skjutbana (för korthållsskjutning) med rörliga mål i skyddsrummet som låg under Hötorget (det som nu är Hötorgshallen). Man sköt med finkalibrig ammunition varvid man använde en instickspipa i mausergevären. Bland annat lärde man sig att bekämpa fallskärmssoldater genom att beskjuta dem innan de hade landat.

Raoul Wallenberg var värnpliktig sergeant vid Svea livgarde och ägnade mycken tid under åren 1940-1944 till att utbilda hemvärnet i Stockholm. Han utbildade också hemvärnsungdom och ledde ungdomsplutoner vid övningar. Om detta har jag skrivit och dokumenterat med bilder i boken När hoten var starka (2009).

Detta är första gången man kan se Raoul Wallenberg på film. Det är en absolut världsnyhet.

Filmen visas första gången i SVT 1, Kulturnyheterna den 24 maj 2017.

Recensioner och omdömen om den nya boken

Några recensioner och omdömen om boken Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget

 ”Lars Brinks skrift … ger en intressant bild av hur Fallet Wallenberg hanterades av media och hur det påverkade bland annat politiker och diplomater” skriver Mats Dahlberg i Nya Wermlands-Tidningen, nwt.se, den 2 maj 2017.

’’Bra att du har undersökningens huvudpunkter i sammanfattning på tyska och engelska. Svenska mediers förhållningssätt till Fallet Raoul Wallenberg är både ett fascinerande och viktigt forskningsområde”, skriver Susanne Berger, USA:s mest kända expert på Raoul Wallenberg, den 2 maj 2017.

 ”din fina bok läser [jag] med stort intresse”, skriver Raoul Wallenbergs syster, Nina Lagergren till författaren den 6 maj 2017.

”Boken är välskriven och innehåller såväl engelsk som tyskspråkig sammanfattning.” skriver Pia Holmström i ett lektörsutlåtande i BTJ-häftet nr 2017:14.

”Intressant att läsa din skrift” skriver Olle Wästberg, diplomat, journalist och regeringens samordnare av Minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912-2012”. Mail juli 2017

”Pressen får godkänt i fallet Wallenberg” rubricerar f. chefredaktören, numera på Bokebackens kultursida, Ulf Ivarsson en lång och insiktsfull recension om boken. Hela artikeln kan ses på www.bokebackenskultursida.se    Maj 2017

 ”Brink´s book contains a credible and important analysis of how the press in Sweden, including communist papers, covered Raoul Wallenberg during the classic Cold War years.” är författaren och militärhistorikern Lars Gyllenhaals omdöme om i hans blogspot.se sommaren 2017.

Illustration ur boken: 1952 tilldelades Raoul Wallenberg den kungliga medaljen Illis quorum Den utdelades på Gustaf VI:s 70-årsdag den 11 november och mottogs av hans mor Maj von Dardel. Bilden ur Tidningen SE, april 1953.

Bild 10 Se, 1953 2

Ny bok tillgänglig!

Den tidigare aviserade boken Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget har nu utkommit. Det är en populärvetenskaplig version av en forskningsrapport som presenterades 2016. Boken har en påkostad grafisk utformning och är tilltalande utformad, illustrerad med ett femtontal bilder och med en extra lång sammanfattning. Sammanfattningen är också tryckt på engelska och på tyska och därför tillgänglig för en internationell läsekrets.

Så här lyder förlagets pressmeddelande om boken:

Wallenbergforskaren Lars Brink har i denna lilla undersökning kartlagt hur svensk dagspress har följt ärendet Raoul Wallenberg. Han inriktar sig på kalla krigets första skede då intresset för Raoul Wallenbergs öde stegrades genom att Raouls mor, Maj von Dardel, 1947 vädjade till svenska kvinnoorganisationer om stöd och en kampanj för frigivning startade. Kampanjen sammanföll med tidpunkten för den förmodade avrättningen av Raoul Wallenberg i juli samma år.

Författaren ställer frågan om dagspressens agerande inverkade på Sovjets hantering av den unge svenskens öde. Känt är att frigivningskampanjen och pressuppbådet sommaren 1947 orsakade stark oro i högsta sovjetiska kretsar. ”Åtskilligt talar för att han också avrättades i detta tidsskede” skriver Brink och fortsätter: ”men en stående fråga är när beslutet att avrätta honom togs och om han avrättade långt efter juli 1947. Pågående forskning om ’fånge nr 7’ indikerar ett senare datum.”

Författaren har i undersökningen inte kunnat notera någon påtaglig skillnad i intresset för Raoul Wallenbergs öde beroende på en tidnings politiska hemvist. Dock påvisar han den svenska kommunistpressens absoluta lojalitet med Sovjetunionen.

Intresserad?

Boken säljs naturligtvis i bokhandeln. Vill du köpa den direkt från förlaget så går du in på dess hemsida, www.textobild-konsult.se som har en butik på nätet. Den kostar 82 SEK + porto. Uppge om du vill ha boken signerad av författaren och kanske dedicerad till dig eller till någon annan.

OMSLAG-RW-i-dagspressen-under-kalla-kriget