Demokrat och krigsfrivillig

DEMOKRAT OCH KRIGSFRIVILLIG av Lars Brink handlar om det stämningsläge i Sverige, under andra världskriget, som 1940 ledde till bildandet av Hemvärnet. I synnerhet Finska vinterkriget stod för viktiga impulser. Det nybildade Hemvärnet kom att spela en viktig roll för Raoul Wallenberg.

Demokrat och krigsfrivillig är utgiven av Föreningen för Göteborgs försvar i samverkan med förlaget Text & Bild Konsult. Boken innehåller ett stort antal bilder.

Innehållet bygger på samma forskning som låg till grund för Lars Brinks uppmärksammade bok När hoten var starka, som publicerades 2009. Läs mer om den boken HÄR.


Vill du beställa DEMOKRAT OCH KRIGSFRIVILLIG?
Skicka då ett mejl till lars@larsbrink.se. Glöm inte att ange titel, antal exemplar och din adress.
Pris vid direktköp från författaren: 30 kr (lägsta porto tillkommer)


FAKTA OM BOKEN
Titel: Demokrat och krigsfrivillig. 1940-talets hemvärn – en brygga mellan krigsmakt och folklig kultur
Författare: Lars Brink
Utgivningsår: 2007
Förlag: Text & Bild Konsult, Göteborg
Format: Mjukband
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-972188-7-0


Baksidestext:
1939-1945. Krigsmolnen svepte över Norden. Under våren 1940 organiserade sig ungefär 100.000 man i Hemvärnet. Stämningsläget under Finska vinterkriget gav impulser. Översten Gustaf Petri blev den förste Rikshemvärnschefen. Raoul Wallenberg, senare världskänd för sina insatser för att judar i Ungern undan Förintelsen, blev uppskattad hemvärnsinstruktör i Stockholm.
Om detta skeende handlar denna bok.