Föreläsning om Raoul Wallenberg på Billströmska folkhögskolan i Bohuslän

Den 15 november 2017 genomförde jag en föreläsning om Raoul Wallenberg och hans liv och insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen 1944-45.

Alla elever samt lärarkåren på Billströmska folkhögskolan var samlade. Som vanligt ingår bildvisning med PPT vid framträdandet, vilket tydligen – att döma av applåder och tacktal – uppskattades av åhörarna.

Bildserien uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya uppgifter framkommer i forskningen kring Raoul Wallenbergs liv och öde.

Närmast väntar ett par framträdanden vid Jämshögs folkhögskola i Blekinge. Folkhögskolor landet runt bokar gärna in sig för föreläsningar om Raoul Wallenberg och hans gärning. Med hänsyn till vad som sker i världen är han alltid lika aktuell.

Bilden nedan visar författaren framför Billströmska folkhögskolans äldre huvudbyggnad.