Göteborgs universitet uppmärksammar forskningsstipendiet i sin personaltidning.

Stip. om Raoul W.