Övriga utgivna böcker

Bocker
Lars Brink har skrivit, utgett och/eller medverkat i fler än trettio böcker av populärvetenskaplig, vetenskaplig, lokalhistorisk eller kulturhistorisk karaktär.

Sedan 2009 är han medlem i Sveriges Författarförbund och ingår även i Författarcentrum Västs författarförmedling.

SAMLAD BIBLIOGRAFI (BÖCKER/PUBLIKATIONER):

Skållerud (1973)
Lars Brink skrev fem kapitel.
(Lokalhistoria) Förlag: Wasa Orden av Amerika, Mellerud

Museiutställningen – ett sätt att kommunicera. Uppsats i Informationsteknik vid Göteborgs universitet (1973). Publicerad i stencilform.

Masthugget Majorna (1982)
(etnologi/lokalhistoria) Förlag: Etnologiska föreningen vid Göteborgs universitet

Lek och allvar i Lunden (1982)
(etnologi/lokalhistoria) Förlag: Etnologiska föreningen vid Göteborgs universitet

”Ett litet fattigt barn jag är” (1982)
Lars Brink var redaktör.
(Förf. Ulla Häglund, socialhistoria) Förlag: Etnologiska föreningen vid Göteborgs universitet

Landala – stadsdel och livsform som försvann (1982)
Lars Brink var redaktör.
(Förf. Nanne Engelbrektsson, etnologi) Förlag: Etnologiska föreningen vid Göteborgs universitet

Frölundabilder (1986)
Lars Brink skrev fyra kapitel samt var redaktör.
(Lokalhistoria) Förlag: Västra Frölunda Hembygdsförening

Drivkrafter bakom kvinnligt företagande (1989)
I: Kvinnor på landsbygden. Expertgruppen för forskning om regional utveckling. Regeringskansliet.

Populärvetenskap – ett sätt att kommunicera? (1989)
I: Mycket mänskligt. Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet, 2.

Frölunda. Jubileumsbok (1991)
Lars Brink skrev tre kapitel samt var redaktör.
(Lokalhistoria) Förlag: Västra Frölunda hembygdsförening

När kvinnorna tar initiativet (1991)
I: Profiler och projekt. Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet, 4.

Handens kunskap – teknikens mått. Kring konsten att restaurera en dalslandsstuga (1992)
I: Humaniora och teknik. Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet, 5.

Kvinnoförtryck och kvinnokraft i Afrika; från utveckling till förändring söder om Sahara (1994)
I: Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet

Dalslandsstugan som lokalhistorisk exponent (1996)
I: Vardag som vetenskap
(forskarantologi, etnologi) Förlag: Etnologiska Föreningen vid Göteborgs universitet

Göteborg förr och nu (1996)
Lars Brink var medredaktör
(Göteborgiana, lokalhistoria) Förlag: Göteborgs Hembygdsförbund

Hemvärnet och reservofficerarna – en ömsesidig försvarsresurs. (1996). Utredning genomförd på uppdrag av Sveriges Reservofficersförbund och med bidrag från Rikshemvärnsrådet. Publicerad i stencilform och som artikel i Reservofficeren.

Dalslandsstugan som kulturhistoria (1998)
I: Jubileumspublikationen Dalslands Gille, Göteborg, 1908-1998

Bilden av kvinnan i försvarsmakten under 70 år. (2000) Uppsats för forskarutbildning vid Konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Publicerad i stencilform och i bearbetat skick i Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Barbro Alving och finska vinterkriget (2001)
I: När Barbo Alving blev Bang
(forskarantologi, förlag: Historiska Media, Lund)

Stereotyper av kvinnor i krig (2004)
I: Ljusgården. Meddelanden från Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet

Militär som folkbildare. 1940-talets hemvärn – en brygga mellan krigsmakt och folklig kultur (2007)
I: Forskning och utveckling. Föreningen för Folkbildningsforsknings Årsbok 2006

Demokrat och Krigsfrivillig (2007)
(etnologi, militärhistoria) förlag: Text & Bild Konsult.

När hoten var starka. Uppkomsten av en väpnad folkrörelse (2009)
(etnologi, militärhistoria) Förlag: Text & Bild Konsult.

Jag skall bli FN-soldat. Personligt om de första insatserna med utlandsstyrkan (2009)
I: Fredssoldater. Armémuseum, årsbok 2008/2009

Hemvärnets födelse samt Modernt förband (2010)
I: Hemvärnet 70 år   Red. Therese Åkerstedt. Rikshemvärnsstaben och Balkong förlag.                                                                                                                        (militärhistoria, folkliv)

Uniformerad vardag    (2014)                                                                                                                                  I: Västsvenskt vardagsliv under andra världskriget – en tillbakablickande antologi                 (etnologi, lokalhistoria) A-script förlag.

Hemvärnet – det frivilliga truppslaget samt Hemvärnet – först på plats   (2015)                            I: Den stora armén. (etnologi, militärhistoria) Red. Överste Bo Hugemark. Medströms Bokförlag. Utgör rapport nr 44 i forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK), vid Försvarshögskolan, Stockholms universitet.

Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. (2017) Etnologi, pressforskning. Förlag: Text & Bild Konsult

Under produktion: Kongo i våra hjärtan. Om Dag Hammarskjöld och hans svenska medarbetare. (arbetsnamn). Det handlar om ett större forskningsprojekt som utöver sedvanlig resultatredovisning också skall utmynna i en bok, inriktad mot en bred allmänhet. Ett omfattande bildmaterial kommer därför att insamlas för publikationen.