Pressmaterial

På denna sida hittar du nedladdningsbart pressmaterial och bilder.
(för att ladda ner, högerklicka på bilden eller länken och välj sedan ”Spara mål/target/länk som”)

Finns i bokhandeln, kan köpas direkt från förlaget eller från författaren. Se adresser nedan!

Ny bok om Raoul Wallenberg

Utkom i april 2017

Raoul Wallenbergs exceptionella insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen, liksom hans ännu delvis okända öde som politisks fånge i sovjetunionen, har fortlöpande fångat massmedias intresse.

I denna undersökning har Wallenbergforskaren Lars Brink kartlagt hur svensk dagspress har följt ärendet Raoul Wallenberg.

Han inriktar sig på kalla krigets första skede då intresset för Raoul Wallenbergs öde stegrades genom att Raouls mor, Maj von Dardel, 1947 vädjade till svenska kvinnoorganisationer om stöd och en kampanj för frigivning startade. Kampanjen sammanföll med tidpunkten för den förmodade avrättningen av Raoul Wallenberg.

Undersökningen påvisar kommunistpressens lojalitet med Sovjetunionen och ställer frågan om dagspressens agerande inverkade på sovjets hantering av den unge svenskens öde.

I boken ingår en Summary på engelska en Zusammenfassung på tyska, båda långa och redovisande.

OMSLAG-RW-i-dagspressen-under-kalla-kriget

 Boken är häftad och på 84 sidor, illustrerad. ISBN 978-91-972188-3-2. Pris 98 SEK + lägsta möjliga porto.

Förlagsadress: Text & Bild Konsult, Ör, Torp 7, SE-46492 Mellerud. 0707669292. info@textobild-konsult.se

Pressmeddelande om boken kan laddas ner via www.textobild-konsult.se dess hemsida.

Forskare, föreläsare, författare

Filosofie licentiat Lars Brink är etablerad Raoul Wallenbergforskare, etnolog och inskriven som doktorand vid Göteborgs universitets institution för kulturvetenskaper. Under minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912-2012” var han upptagen på Utrikesdepartementets talarlista över experter på Raoul Wallenberg och har sedan dess turnerat med föreläsningar landet runt. Han är också författare och medlem i Sveriges Författarförbund.

Kontakt:

lars@larsbrink.se

070-7669292. Adress: Ör, Torp 7, SE-464 92 Mellerud

 

https://www.dropbox.com/s/h7bnkqvvgmurgwj/Pressmeddelande-1-2017-for-nedladdning.zip?dl=0

 

 

 

 


Högupplösta fotografier av Lars Brink:

Lars Brink 2011 100 x 100 px Lars_Brink_uniform_2009_002_100x66px
(för att ladda ner, högerklicka på bilden och välj sedan ”Spara mål/target/länk som”)