Recensioner och omdömen om den nya boken

Några recensioner och omdömen om boken Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget

 ”Lars Brinks skrift … ger en intressant bild av hur Fallet Wallenberg hanterades av media och hur det påverkade bland annat politiker och diplomater” skriver Mats Dahlberg i Nya Wermlands-Tidningen, nwt.se, den 2 maj 2017.

’’Bra att du har undersökningens huvudpunkter i sammanfattning på tyska och engelska. Svenska mediers förhållningssätt till Fallet Raoul Wallenberg är både ett fascinerande och viktigt forskningsområde”, skriver Susanne Berger, USA:s mest kända expert på Raoul Wallenberg, den 2 maj 2017.

 ”din fina bok läser [jag] med stort intresse”, skriver Raoul Wallenbergs syster, Nina Lagergren till författaren den 6 maj 2017.

”Boken är välskriven och innehåller såväl engelsk som tyskspråkig sammanfattning.” skriver Pia Holmström i ett lektörsutlåtande i BTJ-häftet nr 2017:14.

”Intressant att läsa din skrift” skriver Olle Wästberg, diplomat, journalist och regeringens samordnare av Minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912-2012”. Mail juli 2017

”Pressen får godkänt i fallet Wallenberg” rubricerar f. chefredaktören, numera på Bokebackens kultursida, Ulf Ivarsson en lång och insiktsfull recension om boken. Hela artikeln kan ses på www.bokebackenskultursida.se    Maj 2017

 ”Brink´s book contains a credible and important analysis of how the press in Sweden, including communist papers, covered Raoul Wallenberg during the classic Cold War years.” är författaren och militärhistorikern Lars Gyllenhaals omdöme om i hans blogspot.se sommaren 2017.

Illustration ur boken: 1952 tilldelades Raoul Wallenberg den kungliga medaljen Illis quorum Den utdelades på Gustaf VI:s 70-årsdag den 11 november och mottogs av hans mor Maj von Dardel. Bilden ur Tidningen SE, april 1953.

Bild 10 Se, 1953 2