Föreläsningar om Raoul Wallenberg och om flyktingarbete i Afrika.

Lars Brink föreläser under minneskväll för Raoul Wallenberg i Emigranternas hus i Göteborg – den 16 april 2012. Bland åhörarna fanns Ungerns ambassadör i Sverige, Gabor Szentivânyi, som också invigde en utställning om Raoul Wallenberg.

Lars Brink föreläser under minneskväll för Raoul Wallenberg i Emigranternas hus i Göteborg – den 16 april 2012. Bland åhörarna fanns Ungerns ambassadör i Sverige, Gabor Szentivânyi (närmast till höger) , som också invigde en utställning om Raoul Wallenberg.

År 2012 var det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes varvid Regeringen proklamerade minnesåret: Raoul Wallenberg 1912-2012. Raoul Wallenbergs insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen uppmärksammades vid otaliga arrangemang i Sverige och globalt under minnesåret. Utrikesdepartementet upprättade en talarlista över experter på Raoul Wallenberg. Till dem hör författaren och forskaren Lars Brink. Han turnerar fortlöpande med föreläsningar om Raoul Wallenberg och hans liv och insatser. Ett av hans senaste framträdanden var hos Värmdö församling, Stockholm (i april 2017). Lars Brink är antagen som medlem i Sveriges Författarförbund och ingår i Raoul Wallenberg Academys föreläsarbank.

Föreläsningar och skolbesök under 2018
Uppmärksamheten kring Raoul Wallenberg, har fortsatt och Lars Brink framträder fortlöpande med föreläsningar. Rubriken på föreläsningen är Raoul Wallenberg – en humanist med civilkurage. Bildvisning med bilder ur Lars Brinks bok, När hoten var starka, ingår alltid i föreläsningen. Bildmaterialet är delvis ur Wallenbergsläktens familjealbum genom att han har samarbetat med Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster (se bild nedan). Föreläsningen handlar om Raoul Wallenbergs hela liv; från barndomen till de numera världskända insatserna i Ungern under andra världskrigets slutskede och om hans senare delvis okända öde som politisk fånge i Sovjetunionen.

Forskning                                                                                                                                                   Lars Brinks pågående forskningsprojekt handlar om den unge Raoul Wallenberg. Han har 2017 slutredovisat ett projekt om Raoul Wallenberg i svensk dagspress under kalla kriget, vilket  genomfördes med stöd från Svenska Institutet, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond och Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Stiftelsen Karl Staafs Fond för frisinnade ändamål och Kungliga Patriotiska sällskapet. Projektets bokutgåva Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget utgavs 2017 och kan köpas i bokhandeln eller beställas från förlaget www.textobild-konsult.se

Lars Brink och Nina Lagergren

Under sin forskning om Raoul Wallenberg har Lars Brink intervjuat Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.

Ladda ner information om föreläsningen om Raoul Wallenberg:
Klicka här för att ladda ner information om föreläsningen (komprimerad zip-fil, 3,2 MB)
I informationen, som ligger i PDF-format, framgår arvoden och övriga kostnader.
(för att ladda ner, högerklicka på bilden eller länken och välj sedan ”Spara mål/target/länk som”)

Om inte länken fungerar, kontakta gärna författaren direkt, så översänder han information.

Boka och finansiera föreläsningar
Bokning av föreläsningar görs direkt till Lars Brink (se fliken ”Kontakt” ovan). Ett sätt att medfinansiera ett framträdande kan vara att samarbeta med ett studieförbund. De erkända studieförbunden i Sverige är mycket professionella på folkbildning, t ex kulturarrangemang och samarbetar med bibliotek, organisationer och föreningar.

• Skolor och andra som arbetar med barn och ungdomar kan också boka föreläsningar och författarbesök via www.kulturkatalogenvast.se Sök på ”Raoul Wallenberg” för att komma till Lars Brinks föreläsning, men enklast är direktkontakt med författaren.

OBS! Författarbesök i skolan omfattas av reducerad taxa enligt Författarförbundets rekommendationer, samt är alltid momsfria.

Alla bokade framträdanden läggs in i Raoul Wallenberg Academys kalendarium över arrangemang om Raoul Wallenberg, se www.rwa.se

Utrikesdepartementets dekal från minnesåret avbildas nedan.

 

Aktuell föreläsning – om flyktingar och flyktingarbete i Afrika under krigsförhållanden.

Lars Brink genomför med början 2017 en föreläsning om flyktingar i Afrika. Bildredigeringen är avslutad och föreläsningen handlar om det stora flyktingläger, ca 50 000 personer ur Balubafolket, som den svenska FN-bataljonen skyddade, utspisade och förflyttade under kriget i Kongo, 1961-62 – allt medan Kongokonflikten utvecklade sig till periodvisa krigstillstånd. Föreläsningstitel: Flyktingarbete under krigstillstånd i Kongo.

Ladda ner info-blad enligt nedan:

Författarbesök, Kongo

Bilden visar FN-soldaten Lars Brink under övervakning av matköer i lägret. Han bär den gängse utrustningen vid sådan tjänst: k-pist, fältflaska och en lättare hjälm. Vid sidan kameran som alltid var med. Hör av dig om du är intresserad av en föreläsning på detta flyktingtema. Aktuellt i vår tid.

LB i Balubalägret 1961 kopia